Język:     .  

Oferta

Asortyment w ciągłej sprzedaży

W ciągłej sprzedaży oferujemy wyroby największych europejskich producentów stali między innymi: U.S. Steel Košice, SSAB, ArcellorMittal, Ruukki, ThyssenKrup.
Materiały przygotowywane są według zamówienia oraz specyfikacji klienta i dostarczane wraz z atestami .


Taśmy, kręgi, arkusze ze stali:

  • Ocynkowanej ogniowo i elektrolitycznie w zakresie grubości 0,5-2,0mm przeznaczone do głębokiego i bardzo głębokiego tłoczenie, oraz mikrostopowe o podwyższonej granicy plastyczności,
  • Oferujemy również nowoczesne gatunki typu „Dual Phase”, i „Bake Hardening”
  • Zimnowalcowanej w zakresie grubości 0,5-2,0mm przeznaczonej do tłoczenia, oraz głębokiego i bardzo głębokiego tłocznia, gatunki mikrostopowe o podwyższonej granicy plastyczności,
  • Oferujemy również taśmy i kręgi ze stali gorącowalcowanej trawionej w zakresie grubości 2,0-4,0mm w gatunkach tłocznych i o podwyższonej granicy plastyczności


Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego